”Trollope – the Traveller”

Trollope (1995)Graham Handleyn toimittama teos ”Trollope – the Traveller. Selections from Anthony Trollope’s Travel Writings” (1995) sisältää englantilaisen romaanikirjailija Anthony Trollopen (1815-1882) kertomuksia hänen 1800-luvun puolivälin jälkeen tekemistään matkoista Karibialle, Pohjois-Amerikkaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin ja Etelä-Afrikkaan. Hän oli Ison-Britannian postin palveluksessa ja matkat olivat virallisia tarkastusmatkoja Kansainyhteisön maihin.  Matkakertomukset kuitenkin käsittelevät postiasioita vain ohimennen eivätkä maisemat ja nähtävyydetkään ole kovin keskeisessä asemassa. Sensijaan hän käsittelee laajasti sosiaalilsia oloja, politiikkaa, käytöstapoja ja myös matkailupalveluja. Yhdysvalloissa hän oli kansalaissodan aikaan ja vaikka hän ei liikkunut taistelualueilla, hän kommentoi sodan taustoja ja mahdollisia seurauksia. Kohdemaissa hän vieraili vankiloissa ja sairaaloissa, tehtaissa ja kaivoksissa, maatiloilla ja yksityisissä kodeissa sekä kommentoi näkemäänsä. – Mielenkiintoinen näköala 150 vuoden takaiseen maailmaan lahjakkaan kirjailijan kuvaamana!

Trollope – the Traveller. Selections from Anthony Trollope’s Travel Writings” (1995) edited by Graham Handley contains travel stories
from the 1860’s and 1870’s in the West Indies and the Spanish Main,
in North America, in Australia and New Zealand and in South Africa.
He writes about the politics, the social conditions, the ways and manners
in those countries. He visits factories, mines, farms and private homes
and comments on all. – An interesting peephole into the world of 150 years ago!