Päiviö Tommila: ”Vihreän lampun taika”

Päiviö Tommila (2009)Päiviö Tommilan teos ”Vihreän lampun taika – Eero Tommila, kemisti” (2009) on pojan kirjoitama elämäkerta isästään. Isän työpöydällä palanut vihreä lamppu symbolisoi pikkupojalle tieteellistä työtä, johon hän itsekin halusi joskus syventyä. (Päiviö Tommilasta tuli aikanaan historiantutkija ja akateemikko.) Nautin kirjassa siitä, että siinä kemian tutkimustyön ja urakehityksen rinnalla kerrotaan perheen elämästä, sen arjesta ja juhlasta, sekä myös äidin kemianopettajan työurasta. En paljoakaan tunne kemiaa, joten luin hyvin kursorisesti tieteellisten tutkimusten ja esitelmien yksityiskohtaiset sisällön kuvaukset. Kokonaisvaikutelmaksi kirjasta jäi muotokuva miehestä, joka oli intohimoisesti kiintynyt tutkimustyöhönsä. Vaikka perhe oli hänelle rakas, oli tutkimuksen palo sellainen, että se vei hänet usein pitkiksi ajoiksi Helsinkiin, kun perhe asui Jyväskylässä. Sodan jälkeen koko perhe muuttikin Helsinkiin.

Short in English: A biography of the late Finnish professor for chemistry
at Helsinki University Eero Tommila (1900-1968) by his son the professor emeritus
of general history at  Helsinki University Päiviö Tommila.  

Colin McGinn: ”The Making of a Philosopher”

Colin McGinn (2003)The Making of a Philosopher” (2003) on englantilaisen Colin McGinnin oma kehityskertomus hiilikaivostyöläisen pojasta filosofian professoriksi New Yorkiin. Konkreettiset elämän tapahtumat luovat vain hyvin niukasti kuvatun kehyksen nuoren pojan ensimmäisille lukuelämyksille ja oivalluksille, filosofisen ajattelun ja teoreettisten kysymystenasettelujen kehittymiselle, omien filosfisten tutkimusten ja artikkeleiden syntyhistorialle ja filosofisille kolleegojen välisille keskusteluille. Kirjan ajatuskulkujen ymmärtämistä auttoi, että olen aikanaan – kauan sitten – suorittanut teoreettisen filosofian approbaturin Helsingin yliopistossa. Luulisin kuitenkin, että myös vähemmän filosofiaa ja sen kysymyksenasetteluja tunteville kirjan tapa kuvata teoreettisen ajattelun kypsymisprosessia voi olla antoisa.

The Making of a Philosopher” (2003) is an inspiring intellectual autobiography of Colin McGinn, the Rutgers Professor of Philosphy in New York.