C.H.Martling: ”Gud vid Medelhavet”

C.H.Martling (2003)Carl Henrik Martlingin teos ”Gud vid Medelhavet” (2003) on tiivis tietopaketti Välimeren maiden uskonnollisesta tilanteesta ja tällä alueella syntyneestä kolmesta uskonnosta:  juutalaisuudesta,  kristinuskosta ja islamista. Alkuosa sisältää näiden kolmen uskonnon synty- ja kehityshistorian, loppuosassa käydään läpi kaikkien Välimereen rajoittuvien maiden uskonnollinen historia ja nykytilanne.

Carl Henrik Martlings bok ”Gud vid Medelhavet” (2003) är en faktapaket
om religionerna runt Medelhavet. Första halvan av boken berättar
den historiska framväxten av de tre stora religionerna: judendomen,
kristendomen och islam. Den andra delen av boken går genom alla länder
som har strand vid Medelhavet och redogör deras religiösa historia och nutid.

Short in English:  The history of the three religions – Judaism, Christianity and Islam – and the religious situation in all the countries bordering to the Mediterranean.