Hannu-Pekka Björkman: ”Kadonneet askeleet”

Hannu-Pekka Björkman (2011)Hannu-Pekka Björkmanin kirja ”Kadonneet askeleet – Matkoja aikaan ja taiteeseen” (2011) käsittelee taiteen, maiseman ja muistin merkitystä. Jo ensimmäisessä osiossa (Hengellisen muistin menetys) pysähdyttää lause ”Jos ihmiskunnalta riistettäisiin muisti, siltä riistettäisiin samalla sen harvat hyveet: kyky tuntea empatiaa, kyky ymmärtää uhrin merkitys, sekä hengellinen luovuus ja suvaitsevaisuus….” Kirjan osassa ”Maalaus” käsitellään laajasti ja syvällisesti analysoiden taiteilija Mathias Grünewaldia (1470-1528) ja hänen kuuluisaa Isenheimin alttaritauluaan. Sitten kirjailija kysyy: ”Me elämme maisemassa, mutta elääkö maisema meissä?” Tämä johtaa hänet pohdiskelemaan mitä eri elämänvaiheiden maisemat voivat meille merkitä. Antti Hyryn kirjoissa häntä viehättää sama kiireettömyys ja maisemien läsnäolo kuin minuakin. Osassa ”Unelma valosta” hän pohdiskelee valon eri ulottuvuuksia Rax Rinnekankaan elokuvan ”Zahara & Urga” ja Vermeerin maalausten kautta. Kirjan takakannen mainoslauseeseen yhtyen, teos on matka ajassa ja muistoissa.

Short in English: In this book the Finnish actor and writer Hannu-Pekka Björkman deeply contemplates in the meaning of memory, landscape and light. He also examines the Isenheim altarpiece of Mathias Grünewald (1470-1528). 

Tomas Sjödin: ”Det händer när du vilar”

Thomas Sjödin (2013)Tomas Sjödinin teos ”Det händer när du vilar” (2013) käsittelee levon tarpeellisuutta ja merkitystä monesta näkökulmasta. Erityisaiheena hänellä on arjesta irrottava sapatin- tai sunnuntainvietto, ei kieltoina ja rajoituksina vaan mahdollisuutena pysähtyä ja tehdä jotain aivan muuta kuin kiireisenä arkena. Mitä lepo tarkoittaa – muuta kuin olla tekemättä työtä? Kun vauhti pysähtyy, miten voimme hallita huolestuneisuutemme, pitkästymisemme ja rauhattomuutemme? Sjödin korostaa miten voimaannuttavaa on vanha tuttu viikkorytmi, työpäivien ja lepopäivän säännöllinen vuorottelu. Lepoa ei ole vain ”sohvalla makaaminen” vaan myös leppoisa yhdessäolo, ystävien tapaaminen ja juhlat. ”Lepo ei ole jotain ansaittua. Se on niin välttämätön velvollisuus, että sille kannattaa viikoittain antaa kokonainen vuorokausi.”

Tomas Sjödins bok ”Det händer när du vilar” (2013) handlar mångsidigt
om nödvändigheten och betydelsen av vilan. Speciellt konsentrerar han sig
på firandet av sabbat (söndag), inte som förbud och begränsningar utan som
en möjlighet att stanna upp och göra någonting helt annat än på vardagarna.
Vad betyder vilan – annan än att inte arbeta? När farten stannar, hur kan
vi bemästra vår oro, leda eller rastlöshet? ”Vilan är inte i första hand
något man är värd. Inget man förtjänar för den delen. Den är en plikt,
så nödvändig att man gör klokt i att hemfalla åt den ett helt dygn i veckan.”

Short in English: A book by the Swedish writer Tomas Sjödin
about resting and about the Sabbath (Sunday) observance not primarily
as a day of restrictions and bans but as a possibility to stop a while
and do something quite different than on the working days.

Owe Wikström: ”Ikonen i fickan”

Owe Wikström (2004)Owe Wikströmin, ruotsalaisen uskontopsykologin teos ”Ikonen i fickan – om yttre och inre resor” (2008) on moniulotteista pohdiskelua matkustamisesta, unelmista ja pakenemisesta, elämysten keräämisestä, kotona pysymisestä sekä sisäisestä itsensä etsimisestä. Kirjoittaja matkustaa Kanariansaarille, Roomaan, Pariisiin ja Venetsiaan. Hän pohtii matkalla ollessaan, kaduilla kulkiessaan ja rannalla levätessään mm. sitä, mikä saa ihmiset matkustamaan ja miten tarve sisäiseen matkaan syntyy. Kirjan nimi kertoo siitä, että kirjoittajalla on aina mukana taskussa miniatyyrikokoinen ikoni, jonka hän on saanut lahjaksi tapaamiltaan pojilta Venäjällä. Ikoni symbolisoi sisäiseen matkaan liittyvää kosketusta tuonpuoleiseen. Ajatuksia ja oivalluksia herättävä kirja!

Owe Wikströms bok ”Ikonen i fickan – om yttre och inre resor” (2008) är
en samling essäer som diskuterar vårt behov av resor. Varför reser vi, vad reser vi till
och vad reser vi ifrån? En tankeväckande, djuplodande bok!

Short in English: A philosophical book about travelling by the professor
in Psychology of Religion at the University of Uppsala Owe Wikström.

Jaakko Tapaninen: ”Eero Huovinen”

Jaakko Tapaninen (2010)Kirjassa ”Lähikuvassa Eero Huovinen” (2010) Jaakko Tapaninen luo sympaattisen ja moniulotteisen kuvan Helsingin emerituspiispasta. Oli mielenkiintoista lukea monien julkisuudessa kerrottujen sekä myönteisten että kielteisten ja järkyttävien tapahtuminen kulissien takaisia taustoja ja tunnelmia piispan omasta näkökulmasta. Piispan uskoa ja teologiaa käsittelevät ajatukset ovat selkeitä ja omiin jatkopohdiskeluihin innostavia.

Short in English: A literary portrait of the Bishop Emeritus
of Helsinki Eero Huovinen who retired in 2010.

Heikki Tervonen: ”Rakkaudesta Namibiaan”

Heikki Tervonen 2009Heikki Tervosen kirja ”Rakkaudesta Namibiaan – 12 avainta toden ja tarinoiden Namibiaan ja Etelä-Angolaan” (2009) on mielenkiintoinen ja monipuolinen kuvaus Namibian historiasta, nykypäivästä, heimoista, kulttuureista, luonnosta sekä suomalaisesta Ambomaan lähetyshistoriasta. Kirjoittaja kertoo myös omista matkakokemuksistaan ja monista tapaamistaan henkilöistä ja heidän elämänvaiheistaan. Ambomaa – osa nykyistä Namibiaa – on suomalaisille tuttu yli 100 vuoden suomalaisen lähetyön perusteella. Tämä teos laajentaa ja syventää tuntuvasti tämän vuonna 1990 itsenäistyneen maan tuntemista ja sen levottoman menneisyyden hahmottamista.

Short in English: A concise but at the same time mutilfaceted story
about the history, peoples, cultures and nature of the former
German South-West Africa, today the independent Namibia.
The book inclues also the history of the Finnish missionary work
active in Ovambo since 1870. (Finnish Missionary Society in Wikipedia)

Martta Kasurinen: ”Mikael Nyberg”

Martta Kasurinen (1968)Martta Kasurisen kirjoittama elämäkerta ”Mikael Nyberg” (1968) kertoo Sakari Topeliuksen tyttärenpojasta, joka oli runoilija, säveltäjä, Sortavalan seminaarin musiikinopettaja ja monipuolinen muusikko. Mikael Nybergin sävellystyössä painopiste oli hengellisessä laulumusiikissa. Monet tutut virret ovat hänen säveltämiään, esim. ’Oi Herra, jos mä matkamies maan’  (nykyisessä virsikirjassa 631) ja ’Niin ihanaa on ylistää’  (virsi 342). Mikael Nyberg oli Sortavalassa mukana mm. Karjalan Evankelisessa Seurassa, joka 1905 alkoi julkaista vuosittaista ’Päivän tunnussanaa’, jossa on joka päivälle raamatunlauseita ja joka yhä edelleen ilmestyy joka vuosi.

Nyberg +1940Olen ostanut kirjan antikvariaatista ja sen välissä oli  lehtileikkeenä Mikael Nybergin kuolinilmoitus.

Short in English: The biography of the Finnish Finnish Christian spiritual composer and poet
Mikael Nyberg (1871-1940). 

Benedicta Idefelt: ”Viipurista Vatikaaniin”

Benedicta Idefelt (1983)Benedicta Idefeltin muistelmat ”Viipurista Vatikaaniin – Suomalainen nunna maailmalla” (1983) on kuvaus luovan ja energisen naisen monivaiheisesta, jännittävästä elämästä. Viipurilaisen näyttelijän, Runar Idelfeltin 1920 syntynyt tytär Anita löysi 13-vuotiaana roomalaiskatolisuuden ja halusi muuttaa Helsinkiin nunnien johtamaan sisäoppilaitokseen. Vuonna 1930 hän lähti Königsbergiin Itä-Preussiin Pyhän Katariinan sisarkunnan naisopistoon ja noviisiajan jälkeen hän antoi nunnalupauksensa sekä sai uuden nimen, Benedicta. Toisen maailmansodan ajan hän oli työssä nunnien ylläpitämän sairaalan toimistossa Königsbergissä, josta hän lopulta sotarintaman lähestyessä joutui pakenemaan länteen. Sodan jälkeen hänet lähetettiin Brasiliaan, jossa hän toimi yli 20 vuotta tyttökoulun opettajana, nuoriso-ohjaajana ja osallistui myös televisio- ja radiotoimintaan. Brasilian poliittisten ristiriitojen vuoksi hän joutui pakenemaan maasta ja siirtyi 1970 Vatikaaniin jatkamaan työskentelyään radion ja television tiedotustoiminnan alueella. Eloisalla tavalla kerrottu poikkeuksellinen elämäntarina, joka valottaa antoisalla tavalla myös roomalaiskatolisen uskon eri ulottuvuksia.

YLE:n elävän arkiston Benedicta Idefeltin haastattelu

Short in English: Memories of the Finnish born nun Benedicta Idefelt (b. 1920)
who over 20 years worked as teacher in Brazilia and was also active
in radio and TV activities there. She moved in 1970 to Vatican
where she worked over 30 years as a media consultant.

Wilhelmina: ”Yksinäisenä mutta ei yksin”

Wilhelmina (1959)Alankomaiden kuningatar Beatrixin luopuminen vallasta huhtikuussa 2013 poikansa Willem-Alexanderin hyväksi innosti minut etsimään kirjahyllystäni äitini aikanaan lahjaksi saaman teoksen, Beatrixin äidinäidin kuningatar Wilhelminan muistelmat  ”Yksinäisenä mutta ei yksin” (1959, alkuteos ”Eensaam maar niet alleen”, suomennos Eila-Liisa Bakker-Hallberg). Muistelmia 75-vuotiaana kirjoittaessaan Wilhelmina oli muutamaa vuotta aikaisemmin luopunut kruunusta, jolloin hallitsijaksi tuli hänen tyttärensä Juliana, joka vuorostaan 1980 luovutti 71-vuotiaana valtansa tyttärelleen Beatrixille. Kruunusta luopuminen ja ”eläkkeelle” siirtyminen on siis ollut ”maan tapa”. – Wilhelminan muistelmat on kirjoitettu ensisijassa perheelle ja läheisille. Tästä syystä siinä tulee hallitsijan tehtävien ja roolin taustaa vasten voimakkaasti esille tyttären, vaimon, äidin ja isoäidin näkökulma. Kautta kirjan kunigatar on voimakkaasti inhimillinen ja henkilökohtaisesti kantaaottava – iloitseva ja sureva, innostunut ja uupuva. Erityisen intensiivistä ja riipaisevaa luettavaa on toisen maailmansodan pakolaishallituksen aika Lontoossa, kun Saksa oli miehittänyt Alankomaat. Punaisena lankana nuoruudesta vanhuuteen on hänen lämmin uskonnollisuutensa. ”Kaikki elämässäni on ollut Johdatusta ja kaikella on ollut merkityksensä Kristuksen korkeassa suunnitelmassa.”

Short in English:  The autobiography (Lonely but Not Alone, 1959) in Finnish of princess Wilhelmina, the late queen of Netherlands (1880-1962). A very warm and personal story of a monarch who also was a feeling daughter, wife, mother and grandmother. “In silence I called on God’s help in fulfilling my duty.” 

C.H.Martling: ”Gud vid Medelhavet”

C.H.Martling (2003)Carl Henrik Martlingin teos ”Gud vid Medelhavet” (2003) on tiivis tietopaketti Välimeren maiden uskonnollisesta tilanteesta ja tällä alueella syntyneestä kolmesta uskonnosta:  juutalaisuudesta,  kristinuskosta ja islamista. Alkuosa sisältää näiden kolmen uskonnon synty- ja kehityshistorian, loppuosassa käydään läpi kaikkien Välimereen rajoittuvien maiden uskonnollinen historia ja nykytilanne.

Carl Henrik Martlings bok ”Gud vid Medelhavet” (2003) är en faktapaket
om religionerna runt Medelhavet. Första halvan av boken berättar
den historiska framväxten av de tre stora religionerna: judendomen,
kristendomen och islam. Den andra delen av boken går genom alla länder
som har strand vid Medelhavet och redogör deras religiösa historia och nutid.

Short in English:  The history of the three religions – Judaism, Christianity and Islam – and the religious situation in all the countries bordering to the Mediterranean.

Paul von Martens: ”Omsorg”

Paul von Martens (2012)Paul von Martensin ”Omsorg – Noveller” (2012) sisältää seitsemän novellia, jotka tarkastelevat syrjäytyneisyyttä, avuttomuutta ja huolenpidon tarvetta erilaisissa elämänympäristöissä ja tilanteissa. Eettiset ja uskonnolliset kysymykset tulevat esille ihmisten suhtautumisessa toisiinsa. Tarinat ovat keskenään hyvin erilaisia. Elämää vankileirissä, ikääntyneen miehen äitisuhde, naispappeuskysymys, Helsingin kerjäläiset, yksin asuvat eläkeläismiehet …. Ajatuksia herättäviä pieniä tarinoita.

In sin bok ”Omsorg – Noveller” (2012) tar Paul von Martens tar upp
olika betydelser av ordet omsorg och de etiska och religiösa frågor som behovet av omsorg uppväcker. Novellernas miljöer är olika: fångläger, församling med kvinnliga präster, ensamstående pensionmärernas liv, tiggarna på gatorna i Helsingfors… Tankeväckande läsning.

Short in English:  Short stories by Paul von Martens about ethics, care and empathy.